Arvete ost, faktooring

Arvete ost on faktooringuteenus, mis on sobiv ettevõtetele, kes hindavad paindlikkust, mugavust ja valikuvabadust. Arvete ost on lihtsam ja paindlikum alternatiiv traditsioonilisele faktooringule, sest olenevalt finantseeritavast projektist saab otsustada, millal ja milliseid arveid soovitakse finantseerida.

Arvete müümine arvete ostuteenuse kaudu võimaldab teie ettevõttel:
  • pakkuda oma klientidele paremaid ja konkureerivamaid maksetingimusi;
  • tasuda oma tarnijatele varem ja saada nii soodustusi tellimuste pealt;
  • vabastada käibevahendid ja parandada ettevõtte likviidsust.
Kellele sobib arvete ostu teenus?
Arvete müügi ehk arvete ostu teenuse kasuks otsustavad peamiselt ettevõtted, kelle finantseerimist vajavate arvete hulk on väike ja finantseerimisvajadus esineb periooditi, mõne konkreetse projekti raames või on ajutine. Samuti on arvete ost hea lahendus hooajatöid tegevale ettevõttele või neile, kellel on ajutised likviidsusprobleemid.

Arvete ostu teenus toimib järgmiselt:
  • Võimalik on müüa üksikuid müügiarveid või kogu arveportfelli;
  • Hindame arve tasuja firma krediidivõimet;
  • Küsime arve tasuja käest kinnitust tarne toimumise kohta;
  • Maksame samal või 2 järgmise tööpäeva jooksul välja müügiarve täissummas, millest on maha arvatud teenustasud.
Kuidas arvete ostu teenust taotleda?

Arvete ostu pakkumise saamiseks palume küsida meilt pakkumist!. Pärast pakkumise
küsimist ja vajalike dokumentide esitamist lepime kokku finantseerimistingimused ning
sõlmime lepingu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid: 
  • Leping
  • Ostjatega sõlmitud lepingud või kokku lepitud tellimused, mille alusel esitatavaid arveid faktoorida soovite;
  • Vajaduse korral küsime täiendavaid dokumente.
Arvete ostu pakkumise saamiseks küsige meilt pakkumist: info@home4uinvest.com